آکادهوم

شما می توانید در این قسمت نمونه کارهای آکادهوم را مشاهده کنید. جدول زیر صفحات خانگی تازه ترین استفاده کنندگان از سرویس را به شما نشان می دهد.

ردیف

نام سفارش دهنده

مقطع تحصیلی

دانشگاه

لینک صفحه خانگی طراحی شده توسط آکادهوم

1

سجاد مالک

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق – قدرت

دانشگاه علم و صنعت

www.malek.acadhome.com

2

اکبر لطفی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی

دانشگاه سمنان

www.lotfi.acadhome.com

3

عقیل عزتی گرگری

کارشناسی ارشد جامعه­ شناسی گرایش پژوهش اجتماعی

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

www.ezzati.acadhome.com

4

علیرضا محسنی

دانشجوی دکتری مهندسی رباتیک

دانشگاه کبک

www.mohseni.acadhome.com

5

امیر فرشباف گرانمایه

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

دانشگاه تهران

www.farshbaf-geranmayeh.com

6

طیب علیپور فرد

دانشجوی دکتری مهندسی نقشه برداری-گرایش فتوگرامتری

دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه تهران

www.tayebalipour.com

7

مصطفی کلامی هریس

دانشجوی دکتری مهندسی برق

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

www.kalami.ir

8

اسماعیل آتشپز گرگری

دانشجوی دکتری مهندسی برق

دانشگاه تگزاس A & M

www.atashpaz.com

 تماس با ما